Hội đồng cao su Ấn Độ đặt mục tiêu sản lượng 1 triệu tấn

Trong tháng 4/2017 – tức tháng đầu tiên của năm tài khóa Ấn Độ 2017/18, sản xuất cao su tự nhiên đạt 48.000 tấn tăng 23,1% so với mức 39.000 tấn trong cùng kỳ năm 2016. “Nếu khuynh hướng này tiếp diễn, sản xuất cao su tự nhiên của Ấn Độ trong năm tài khóa hiện tại sẽ chạm mức 800.000 tấn”, theo chủ tịch Hội đồng Cao su Ấn Độ A Ajith Kumar cho biết, và ông cũng đề cập tới mục tiêu sản lượng 1 triệu tấn trong niên vụ tới. Nhu cầu nội địa hiện nay của Ấn Độ ở mức khoảng 1,1 triệu tấn.

Hội đồng cho biết sẽ đặt trọng tâm vào cải thiện chuỗi cung ứng đầu vào, đảm bảo nông dân tiếp cận được đầu vào đúng thời điểm. Một trọng tâm khác là khôi phục thêm các diện tích đã ngừng cạo mủ trở lại sản xuất. Năm 2016/17, diện tích khai thác mủ đã tăng 8%. Để cải thiện chất lượng và sản lượng, khoảng 10.000 nhân công cạo mụ đã được đào tạo trong năm 2016, và giúp năng suất cải thiện 25%. Ông Kumar cho biết tất cả các biện pháp này đã giúp thúc đẩy tổng sản lượng lên mức 690.000 tấn, vượt mức mục tiêu 654.000 tấn.

Hội đồng cao su Ấn Độ đặt mục tiêu sản lượng 1 triệu tấn

Hội đồng Cao su Ấn Độ đã đệ trình kế hoạch 3 năm lên chính phủ, đưa ngành khai thác cao su trở nên sinh lời hơn các ngành sản xuất khác, đồng thời đang triển khai nhiều kế hoạch trong phạm vi khu vực lẫn phạm vi sản xuất của nông dân, hợp tác với Cộng đồng Các nhà sản xuất Cao su để tăng năng suất khai thác. Đồng thời, trong một chính sách thử nghiệm, bảo hiểm cao su cũng đã đang được triển khai tại 2 quận của bang Kerala.

Theo Business Standard