I. Theo hình thức chuyển khoản

  • Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH cao su kỹ thuật Khánh Đạt

 

  • Số tài khoản: 114000013879

 

  • Tại: NH TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – CN Thanh Xuân, Hà Nội.

II. Tiền mặt

 

  • Thanh toán trực tiếp tại Công Ty Cao Su Kỹ Thuật Khánh Đạt.

 

  • Thanh toán qua tài khoản cá nhân.

III. Điều kiện thanh toán

* Hình thức 1:

  • Lần 1: Thanh toán (20 – 30)% tổng giá trị đơn hàng khi xác nhận đặt hàng.
  • Lần 2: Thanh toán tiếp (60 – 50)% tổng giá trị đơn hàng trước khi lấy hàng.
  • Lần 3: Sau 10 – 15 ngày nhận hàng: Thanh toán nốt 20% giá trị đơn hàng còn lại.

 

* Hình thức 2:

  • Đối với những đơn hàng ngoại lệ, có thể thanh toán theo sự thoả thuận, tạo điều kiện hỗ trợ cao nhất cho 2 bên.