Hà Tĩnh: Tập trung nguồn lực phát triển cao su theo hướng bền vững, hiệu quả

 Sáng ngày (22/02/2014), TNHH MTV Hương Khê – Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh doanh năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hết sức khó khăn. Mặc dù vậy, được sự giúp đỡ của Tập đoàn, tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương nên năm qua Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ được giao.

Trong năm, Công ty đã cắm và chăm sóc 109,49 vạn stum giống, khai hoang 572,1 ha, trồng mới hoàn thành 421,51 ha (đạt 100% so với kế hoạch) với tỷ lệ cây sống đạt bình quân 99%, đưa tổng diện tích vườn cây đến cuối năm 2013 lên 4.438,77 ha; khai thác, chuyển đổi rừng keo nguyên liệu theo các dự án đạt tổng doanh thu đạt 7,8 tỷ đồng.

Hiện Công ty đang tạo công ăn việc làm cho 1.232 lao động, với thu nhập bình quân người lao động đạt 4,192 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2014, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê tập trung mọi nguồn lực phát triển nhanh, mạnh về quy mô, gắn chặt với thâm canh, nâng cao chất lượng vườn cây để đảm bảo phát triển. Công ty phấn đấu khai hoang, trồng mới 740 ha cao su; chăm sóc vườn cây cao su KTCB với tổng diện tích 4.438,7 ha; xây dựng 10 vườn ươm stum bầu cao su tại 7 nông trường trực thuộc để phục vụ trồng mới và trồng dặm 50 vạn cây cao su; tổ chức khai thác 100 ha rừng keo nguyên liệu.

Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê sẽ xúc tiến chuẩn bị xây dựng nhà máy chế biến tại xã Hương Thủy (Hương Khê) với công suất định hình 7.500 tấn/năm; phấn đấu hoàn thành nhà máy giai đoạn I với công suất 2.000 tấn/năm với chủng loại sản phẩm mủ tờ RSS và mủ Crepe theo công nghệ tiên tiến hiện đại, đưa nhà máy vào hoạt động vào năm 2016.

Theo Báo Hà Tĩnh