Giá xuất khẩu cao su tuần từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2017

Giá xuất khẩu cao su tuần từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2017

Mặt hàng
ĐVT
Giá (USD)
Cửa khẩu
Mã G.H
Cao su thiên nhiên đã qua định chuẩn về kỹ thuật SVR10 – NATURAL RUBBER SVR10 (1 kiện tương đương 33,33 kgs)VN
TAN
1210
CANG VICT
FOB
Cao su thiên nhiên SVR10, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kg/bành, hàng mới 100%.VN
TAN
1400
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (Cao su khối, đã qua sơ chế) NATURAL RUBBER SVR 10 (600 bành x 33.33 kg/bành) hàng mớiVN
TAN
1375
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 =6300 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt NamVN
TAN
1330
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1475,29
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10, 630 bành, NW=GW= 33.33 kgs/bành. Tổng cộng: NW= GW= 21 000 kgsVN
TAN
1375
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).VN
TAN
1603,0392
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 20 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1525
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1784,57
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60VN
TAN
1560
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35KG(QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60VN
TAN
1546,746
ICD TRANSIMEX SG
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1620
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su thiên nhiên SVR CV50, đã định chuẩn kỹ thuật. Đong gói 33.33kg/bành, hàng mới 100%.VN
TAN
1570
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật CV60 hàng đóng gói đồng nhất 35 kg/bành. Tổng cộng : 80 kien.VN
TAN
1595
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tư nhiên đa đinh chuân ky thuât dang banh SVR CV60 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)VN
TAN
1770,7638
ICD TRANSIMEX SG
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1655
TP.HCM ICD TRANSIMEX
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3LVN
TAN
1570
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV60VN
TAN
1515
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3LVN
TAN
1495
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN SVR 3L. HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1200 KGS/ KIỆNVN
TAN
1500
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1520
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) VN
TAN
1643,9
CONG TY CP PHUC LONG
FOB

Nguồn: VITIC

 

viVietnamese