Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 06/01/2017 của Công ty cao su Lộc Ninh

Ngày 06/01/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHTI MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: