Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 30/7/2017

Ngày 30/7/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 30/7/2017