Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 09/5/2017

Ngày 09/5/2017, Hội đông giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

viVietnamese