Giá thu mua cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 13-4-2017

Ngày 13/4/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: