Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 8/12 đến ngày 14/12/2017

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 8/12 đến ngày 14/12/2017

Mặt hàng
ĐVT
Giá (USD)
Cửa khẩu
Mã G.H
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 1.152 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt NamVN
TAN
1872
ICD T.CANG LONG BINH
FOB
Cao su thiên nhiên đã qua định chuẩn về kỹ thuật SVR10 – NATURAL RUBBER SVR10 (1 kiện tương đương 33,33 kgs)VN
TAN
1200
CANG VICT
FOB
Cao su thiên nhiên SVR10=3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt NamVN
TAN
1415
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR 20 (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100%, xuất 16 pallet = 20.16 tấnVN
TAN
1470
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 20VN
TAN
1430
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’VN
TAN
1560
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) VN
TAN
1649.1
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60, ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT, ĐÃ QUA SƠ CHẾ, ĐỰOC ĐÓNG GÓI ĐỒNG NHẤT TRONG 32 PALLET NHỰA (2 X 20)VN
TAN
1545
TNHH XNK TAY NAM
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1750.5
CANG ICD PHUOCLONG 3
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10CV60 . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1680.75
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1570
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1667
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1834
CANG VICT
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVRCV60; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 32 PALLETS = 40.32 TẤN = 2 x 20’VN
TAN
1575
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR CV50, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO DÀYVN
TAN
1651.696
ICD TRANSIMEX SG
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L (CAO SU SƠ CHẾ ĐÃ DỊNH CHUẨN VỀ KỶ THUẬT TSNR ) VN
TAN
1609.1
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60VN
TAN
1520.09
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60VN
TAN
1520.09
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3LVN
TAN
1495
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60 (100% cao su tự nhiên)VN
TAN
1500
CTY SX XNK TAY NAM
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L VN
TAN
1490
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1685.61
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 96 TẤN = 5 x 20’VN
TAN
1710
CANG CAT LAI (HCM)
FOB

Nguồn: VITIC

 

viVietnamese