Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 29/9/2017 đến 6/10/2017

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 29/9/2017 đến ngày 6/10/2017.

Mặt hàng
ĐVT
Giá (USD)
Cửa khẩu
Mã GH
Cao su thiên nhiên SVR10 =2520 bành ( hàng đồng nhất 33.333 kg/bành). Xuất xứ Việt NamVN
TAN
1520
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%VN
TAN
1645
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 10. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%VN
TAN
1519.4
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su thiên nhiên SVR10 =5040 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt NamVN
TAN
1510
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt NamVN
TAN
1715
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR20 (đã định chuẫn kỹ thuật), mới 100%, xuất 16 pallets = 20.16 TấnVN
USD
1470
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR50VN
TAN
1860
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50/CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1620
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60 VN
TAN
1755
TNHH XNK TAY NAM
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1863.4
CANG ICD PHUOCLONG 3
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 60 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.VN
TAN
1770
TNHH XNK TAY NAM
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3LVN
TAN
1650
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1660
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất : 1260 kg/kiện. Số kiện : 32 kiện (02 container x 20= 32 kiện).VN
TAN
1725
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1790
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1200 kg/kiện)VN
TAN
1698.78
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1730
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ NHỰA, BAO MỎNG)VN
TAN
1822.54
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH.( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 32 PALLET NHỰA, ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)VN
TAN
1651.984
TNHH XNK TAY NAM
FOB

Nguồn: VITIC

 

viVietnamese