Giá cao su xuất khẩu tuần từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2017

Tham khảo giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2017

Mặt hàng
ĐVT
Giá (USD)
Cửa khẩu
Mã G.H
Cao su thiên nhiên SVR10, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kg/bành, hàng mới 100%.VN
TAN
1730
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 10 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1696,8
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su thiên nhiên SVR10 =3780 bành ( hàng đồng nhất 33,333 kg/bành). Xuất xứ Việt NamVN
TAN
1615
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).VN
TAN
1810,1392
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1906
XNK TAY NAM
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1719,3999
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1728,1399
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế), SVR CV 50 , xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet.VN
TAN
1780
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1793,4299
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV60VN
TAN
1664,9206
CT KV M.NAM SOTRANS
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60VN
TAN
1850
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1902,6701
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVRCV60 Đóng đồng nhất 1.260 kg / kiện, xuất xứ Việt NamVN
TAN
1850
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1863,3998
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1913
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60VN
TAN
1803,0899
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 3L. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%VN
TAN
1679,4
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR 3LVN
TAN
1710
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L, đã định chuẩn kỹ thuật, hàng mới 100%LA
TAN
1710
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.20 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 96 TẤN = 5 x 20’VN
TAN
1770
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR3L, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kg/bành, hàng mới 100%.VN
TAN
1640
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 80 PALLET NHỰA, ĐẾ NHỰA, BAO MỎNG)VN
TAN
1822,5396
CANG CAT LAI (HCM)
FOB

Nguồn: VITIC