Giá cao su xuất khẩu tuần từ 4 đến 8/4/2014

Loại
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
SVR 3L chuẩn kỹ thuật 35kg/ bành .(Hàng mới 100% được tại )
tấn
$2.230
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L ( Hàng mới 100%)
tấn
$2.150
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ metal pallet, Tổng cộng: 42 metal pallets = 03 x 20′
tấn
$1.935
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM, Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60, 35KGS/ BàNH, HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT
tấn
$2.320
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam.Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. Tổng: 32 pallet /02 cont 20′.
tấn
$2.130
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. Tổng: 32 Pallet / 02 cont 20′.
tấn
$2.130
Cảng khô – ICD Thủ Đức
FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất 35kgs/bành,1260kg /kiện .
tấn
$1.890
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam
tấn
$2.190
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 3L ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)
tấn
$2.060
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan