Giá cao su xuất khẩu từ ngày 26/3 đến 31/3/2014

Loại
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. 35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM .
tấn
$2.200
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 ( Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)
tấn
$1.950
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.
tấn
$2.285
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.
tấn
$2.250
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
đã qua sơ chế SVR10.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật . Đóng gói đồng nhất 35kgs/bành. 1260kg /kiện .
tấn
$1.965
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cao su tự nhiên SVR -3L. chuẩn kỹ thuật 35kg/ bành( Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam)
tấn
$2.080
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 3L (Bành 35 Kgs)
tấn
$2.050
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam
tấn
$2.180
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam
tấn
$2.005
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR5. hàng đóng gói đồng nhất 33.33kgs/bành. hàng mới 100%.
tấn
$1.920
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$2.100
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 dạng bành
tấn
$2.000
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 CV dạng bành
tấn
$2.070
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVRCV60 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR )
tấn
$2.332
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tổng: 64 Pallet / 04 cont 20′.
tấn
$2.220
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L. 35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.
tấn
$2.200
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên SVR 3L tiêu chuẩn kỹ thuật 35kg/ bành .(Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam)
tấn
$2.230
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Theo Vinanet