Giá cao su Việt Nam xuất khẩu tuần từ ngày 17 đến 24/11/2017

Mặt hàng
ĐVT
Giá USD
Cửa khẩu
Mã GH
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (NSR) SVR10 – đóng đồng nhất 1260 kg/kien, xuất xứ Việt NamVN
TAN
1590
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT (TSNR) SVR 10. Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%VN
TAN
1483,9
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN SVR 10 ( Dạng bành, đã định chuẩn kỹ thuật ), tổng cộng : 4.032 bành, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt NamVN
TAN
1255
ICD T.CANG LONG BINH
FOB
Cao su thiên nhiên đã qua định chuẩn về kỹ thuật SVR10 – NATURAL RUBBER SVR10 (1 kiện tương đương 33,33 kgs)VN
TAN
1210
CANG VICT
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 10; XUẤT XỨ: VIỆT NAM; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 1.26 TẤN/PALLET.TỔNG CỘNG: 80 PALLETS = 100.8 TẤN = 5 x 20’VN
TAN
1520
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 ( đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng 33.33KGS/ kiện )VN
TAN
1460
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 5S (0077-D).VN
TAN
1603,039
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV50 DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1693
XNK TAY NAM
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR CV60 . DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1965,01
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60VN
TAN
1580
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH 35 KG( QUA SƠ CHẾ) LOẠI SVR CV60VN
TAN
1615
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật CV60 hàng đóng gói đồng nhất 35 kg/bành. Tổng cộng : 80 kien.VN
TAN
1590
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV50, đã định chuẩn kỹ thuật. Đong gói 33.33kg/bành, hàng mới 100%.VN
TAN
1570
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT DẠNG BÀNH LOẠI SVR CV50VN
TAN
1630
CT KV M.NAM SOTRANS
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60VN
TAN
1595
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1725
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1824,88
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)
TAN
1540
CONG TY CP PHUC LONG
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)VN
TAN
1638,9
CTY SX XNK TAY NAM
FOB
Tấm mủ cao su xông khói RSS (dạng bành 35 kg/ bành). Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam. Tổng cộng 3456 bành. GW: 124.80 tấn, NW: 120.96 tấnVN
TAN
1600
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60VN
TAN
1593,86
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn KT(TSNR) SVR 3L .Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%VN
TAN
1643,9
TNHH XNK TAY NAM
FCA
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3LVN
TAN
1570
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
CAO SU TỰ NHIÊN ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT (TSNR) SVR 3L DẠNG KHỐI. HÀNG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, MỚI 100%
TAN
1626,02
CANG CAT LAI (HCM)
FCA
CAO SU TỰ NHIÊN VIỆT NAM ĐÃ ĐỊNH CHUẨN VỀ KỸ THUẬT SVR 3L, 35KGS/BÀNH. ( HÀNG ĐƯỢC ĐÓNG TRONG 48 PALLET NHỰA ĐẾ GỖ, BAO MỎNG)VN
TAN
1621,984
CANG CAT LAI (HCM)
FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 33.33 kg / kiện, xuất xứ Việt NamVN
TAN
1495,952
CANG CAT LAI (HCM)
FOB

Nguồn: VITIC

 

viVietnamese