Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 5/1/2018

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 5/1/2018

  1. Natural Rubber RMB Price
  1. Natural Rubber USD Price

Nguồn: sci99.com

viVietnamese