Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 5.3.2014

tại châu Á ngày 25.2.2012 thay đổi nhẹ trong điều kiện giá kỳ hạn Tokyo giảm, tuy nhiên mức giảm được hạn chế do nguồn cung khan hiếm tại các nước chính.

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các , Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters