Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 20/6/2014

thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ Tây Nguyên hôm nay tăng 300-400đ/kg so với hôm 19/6. 

  3L; 20; 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20/6

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 20/6

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 20/6

Theo: