Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 14/5/2014

thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 14/5 tăng 300-400đ/kg so với hôm 13/5.   

Giá 3L; 20; 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14/5

SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 14/5

Giá cao su RSS1; RSS3 tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 14/5

Theo