Giá cao su tăng trở lại do Trung Quốc kích cầu, số liệu kinh tế Mỹ lạc quan

Giá cao su giao tháng 9 trên tại Tokyo tăng 0,4 yên lên 223,1yên/kg.