Giá bán cao su tăng, lãi gộp DPR tăng 152% trong nửa đầu năm

Giá bán cao su bình quân 6 tháng của DPR đạt 47,1 triệu đồng, tăng 60% cùng kỳ. 

Giá bán cao su tăng, lãi gộp DPR tăng 152% trong nửa đầu năm

DPR đạt 155 tỷ đồng lãi gộp 6 tháng đầu năm, tăng 152% nhờ giá bán cao su tăng (Ảnh: HAI)

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú (Mã: DPR) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm, sản lượng cao su chế biến đạt 5.711 tấn, sản lượng tiêu thụ là 4.770 tấn. Giá bán cao su bình quân 6 tháng của Đồng Phú đạt 47,1 triệu đồng, tăng 60% cùng kỳ.

Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 340 tỷ đồng, lợi nhuận gộp gần 155 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 47% và 152% cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bán mủ cao su đạt 229 tỷ đồng, doanh thu từ bán cây cao su, tài chính là 111 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đề ra, Đồng Phú đã hoàn thành được 47% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận gộp của năm.

Riêng tháng 6, Cao su Đồng Phú đạt 65 tỷ đồng đồng thu, lợi nhuận gộp 19 tỷ đồng.

Năm 2017, Cao su Đồng Phú dự kiến sản lượng khai thác đạt 13.200 tấn, sản lượng tiêu thụ là 16.500 tấn giảm lần lượt 8,8% và 4,25% so với năm 2016. DPR đưa ra mức giá bán bình quân năm 2017 ở mức 36 triệu đồng/tấn, tăng 3,5 triệu đồng so với giá bán trung bình năm 2016.

Hoàng Kiều

Theo Kinh tế Tiêu dùng