Dữ liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc tháng 12/2016

Tháng 12/2016, lượng tồn kho cao su thiên nhiên tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc tăng, trong khi tồn kho cao su hỗn hợp và cao su tổng hợp giảm.