Cuộc họp về bình ổn giá cao su thiên nhiên lần thứ 3 của ANRPC được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka

 Ông Navin Dissanayake, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sri Lanka, đã tiếp và làm việc Tổng Thư ký của ANRPC và các thành viên của Nhóm Công tác tại Colombo. Ngoài ra, ông Upali Marasinghe, Thư ký Bộ Nông nghiệp và ông Lakna Paranawithana, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp  Sri Lanka cũng có mặt tại sự kiện này.