Cổ phiếu ngành Sản phẩm Cao su: Đáng chú ý để lướt sóng ngắn hạn?

Là nhóm ngành sụt giảm mạnh thời gian gần đây, nhóm sản phẩm Cao su đang đáng chú ý cho nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn.

Phân tích cổ phiếu nổi bật

CSM – Đi xuống trong kênh giá giảm

Kịch bản điều chỉnh vẫn đang ưu tiên cho CSM khi RSI chưa vượt được vùng 50-60 và giá vẫn đang duy trì trong kênh giá giảm.

Với đà giảm này vùng hỗ trợ gần là 19,000-20,500. Nếu vùng này bị thủng thì khả năng giảm sâu về lại vùng 15,000-16,000.

Khuyến nghị: Với rủi ro điều chỉnh còn nhiều, việc mua CSM chỉ nên được cân nhắc khi giá vượt lên trên cận trên của kênh giảm (vùng 21,500-22,000) hoặc giá giảm đến vùng 15,000-16,000.

Cổ phiếu ngành Sản phẩm Cao su: Đáng chú ý để lướt sóng ngắn hạn?

DRC – Vượt lên trên cận trên của kênh giá giảm

DRC đã vượt lên trên cận trên của kênh giá giảm cho thấy giai đoạn hồi phục đang được kỳ vọng.

Bằng cách đếm sóng thì DRC có thể kết thúc nhịp giảm từ đầu tháng 10/2016 khi hoàn thành 5 sóng giảm. Nếu ngưỡng 35,300 bị vi phạm thì DRC sẽ về lại vùng 33,000-34,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua DRC khi giá test lại vùng 34,000-35,500. Mục tiêu cho DRC là 39,000-40,000 (tương đương sóng 4 trước đó).

Cổ phiếu ngành Sản phẩm Cao su: Đáng chú ý để lướt sóng ngắn hạn?

SRC – Mẫu hình Rising Wedge sẽ có hiệu lực?

SRC hình thành mẫu hình Rising Wedge và giá đã phá vỡ cận dưới của mẫu hình này.

Mục tiêu cho đà giảm này là vùng 19,000-20,500, tương ứng mục tiêu của mẫu hình Rising Wedge. Việc mua lướt sóng tại vùng này được ủng hộ khi còn có sự hiện diện của trendline hỗ trợ trung hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ SRC vùng 19,000-20,500. Hiện SRC chỉ phù hợp với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn.

Cổ phiếu ngành Sản phẩm Cao su: Đáng chú ý để lướt sóng ngắn hạn?