Cao su Đà Nẵng dự kiến trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 28%

Năm 2017, DRC đặt kế hoạch doanh thu ước đạt 3.793 tỷ đồng tăng hơn 7%, lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2016.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) mới đây đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị về công tác sản xuất kinh doanh năm 2017.

Doanh nghiệp ước tính doanh thu bán hàng quý I đạt khoảng 920 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế quý I khoảng 88 tỷ đồng giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cao su Đà Nẵng dự kiến trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 28%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I của DRC (Nguồn: Nghị quyết HĐQT)

Bên cạnh đó, DRC cũng đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II với doanh thu dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 135 tỷ đồng.

Cao su Đà Nẵng dự kiến trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 28%

Kết hoạch sản xuất kinh doanh quý II và cả năm 2017 của DRC (Nguồn: Nghị quyết HĐQT)

Cả năm 2017, DRC đặt kế hoạch doanh thu ước đạt 3.793 tỷ đồng tăng 7%, lợi nhuận trước thuế đạt 540 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2016.

Ban lãnh đạo cũng đã thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 với tiền lương của người lao động khoảng 234,4 tỷ đồng, tiền lương của quản lý là 2,4 tỷ đồng.

Trong nghị quyết, DRC cũng đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 28% bằng tiền mặt. Thời gian chi trả chưa được HĐQT đề cập đến.

Năm 2016, doanh thu của DRC đạt 3.537,6 tỷ đồng tương đương năm trước, lợi nhuận sau thuế là khoảng 395 tỷ đồng giảm 5% so với năm 2015.

Ngày 24/4 tới đây, DRC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kiều Chinh

Theo VNB – PL.XH