Báo cáo cơ hội đầu tư ngành cao su tự nhiên

– Dự báo giá cao su: Chính thức thoát đáy và bắt đầu chu kỳ tăng mới

– Doanh nghiệp niêm yết trong ngành: Hưởng lợi khi giá bán đầu ra tăng trở lại

Nguồn báo cáo: CK Đại Nam – DNSE