ANRPC: Dự báo cung – cầu cao su thiên nhiên thế giới năm 2017

Theo Thông cáo báo chí ngày 15/5/2017 của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), ước tính sơ bộ, nguồn cung thế giới trong 4 tháng đầu năm 2017 thiếu hụt 466.000 tấn so với nhu cầu. Theo bảng số liệu dưới đây, thiếu hụt nguồn cung thế giới dự báo sẽ tăng lên thành 688.000 tấn vào cuối tháng 6/2017 trước khi sụt giảm còn 504.000 tấn vào tháng 9/2017 và 46.000 tấn vào cuối năm 2017.

 Dự báo thiếu hụt nguồn cung cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2017

Kể từ tháng 4/2017, ANRPC sẽ cung cấp báo cáo số liệu thống kê và dự báo cung cầu cao su thiên nhiên trên toàn thế giới. Đây là một bước cải tiến đáng kể khi các báo cáo trước đây chỉ giới hạn trong phạm vi 11 nước thành viên ANRPC – chiếm 90% nguồn cung và 65% nhu cầu thế giới, bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. Vào ngày 12/5/2017 vừa qua, ANRPC đã phát hành phiên bản cải tiến của báo cáo hàng tháng về “Thống kê và Xu hướng cao su thiên nhiên” bằng cách cung cấp thông tin về tình hình cung cầu trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia không nằm trong ANRPC.

Các báo cáo “Thống kê và Xu hướng cao su thiên nhiên” của ANRPC trước đây chỉ bao gồm các số liệu và dự báo của 11 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, ANRPC nhận thấy, một số cơ quan truyền thông đã nhầm lẫn số liệu này là tổng số cho toàn thế giới và thậm chí dựa trên đó để tính toán dư thừa cao su thế giới và gây nhầm lẫn cho các bên liên quan. Nhằm khắc phục vấn đề này cũng như xem xét nhu cầu của các bên tham gia trên thị trường, ANRPC đã quyết định thực hiện số liệu thống kê cung cầu cho toàn bộ thị trường thế giới trong các báo cáo kể từ tháng 4/2017 trở đi.

Ngày 27/10/2017, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức cuộc họp lần thứ 40 của các nước thành viên ANRPC tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị Cao su thường niên lần thứ 10 của ANRPC (10th ANRPC Annual Rubber Conference) sẽ được tổ chức tại cùng địa điểm vào ngày 23/10/2017. Cuộc họp Công – Tư của ANRPC (ANRPC Public – Private Meet); cuộc họp của Ban Chấp hành và 2 Ban Kỹ thuật cũng được tổ chức trong cùng một tuần tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm cập nhật diễn biến mới nhất của giá cao su và xác định các biện pháp mới phù hợp, ANRPC sẽ tổ chức cuộc họp Ban Chuyên gia về giá cao su thiên nhiên (Expert Group on Natural Rubber Price) tại Hat Yai, Thái Lan từ ngày 23 – 25/5/2017. Tiến sĩ Titus Suksaard – Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cao su Thái Lan – sẽ khai mạc cuộc họp do Thái Lan tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia từ 11 quốc gia thành viên. Đây là cuộc họp lần thứ 4 của Ban Chuyên gia sau khi được thành lập vào tháng 10/2015 để xác định các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tác động do giá cao su giảm thấp.

Theo Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam