Ấn Độ: Khoảng cách giữa giá cao su nhập khẩu và cao su trong nước thu hẹp

Khi mùa thu hoạch cao điểm bắt đầu ở Ấn Độ, cách biệt giữa giá cao su trong nước và quốc tế đã thu hẹp xuống 4 Rupee (0,05 USD) so với mức 11 Rupee (0,15 USD) tháng trước đó.