6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 462 nghìn tấn cao su, giá trị tăng 58,6%

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam tháng 6/2017 ước đạt 100 nghìn tấn với giá trị đạt 158 triệu USD. Với ước tính này, khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 462 nghìn tấn và 867 triệu USD, tăng 5% về khối lượng và tăng 58,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2017 đạt 1.957 USD/tấn, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc, Hàn Quốc, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 61,1%, 5,1% và 4,6%. Giá trị xuất khẩu cao su sang 3 thị trường này lần lượt là: 432,8 triệu USD (+82,4%), 36,1 triệu USD (gấp 2,5 lần) và 32,3 triệu USD (-8%) so với cùng kỳ năm 2016.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA NÔNG SẢN VIỆT NAM THÁNG 5 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 6/2017 ước  đạt 42 nghìn tấn với giá trị đạt 90 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2017 lên 244 nghìn tấn và 543 triệu USD, tăng 25,2% về khối lượng và tăng 78,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2017 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia, chiếm 56% thị phần. Trong 5 tháng đầu năm 2017, giá trị cao su ở tất cả các thị trường nhập khẩu đều tăng. Trong đó, thị trường có giá trị tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là thị trường Indonesia và thị trường Nga (đều tăng 2,8 lần).

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA NÔNG SẢN VIỆT NAM THÁNG 5 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD